Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji geçmiş uygarlıklar, kültürler hakkında sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji, gastronomi gibi birçok bilim dalından yararlanarak, araştıran ve geliştiren bir bilim dalıdır, bu kitabi bir tanımdır. Aslında bugün birçok alan gelişim göstermiş ise bunu arkeoloji ve onu besleyen diğer bilim dallarına borçludur. Örneğin mimarlık ve arkeoloji arasında organik bir bağ mevcuttur. Mimarlık tarihi incelendiğinde mimarlığın gelişim sürecinin arkeoloji ile doğru orantılı olduğu gözlemlenir. Aralarında güçlü bir korelasyon vardır.

Arkeoloji dünyasının uygarlıklar alanında yaptığı çalışmalar ve yayınlar mimarlık dünyasındaki düşünürlerin ufkunu genişletmiş ve yeni bakış açıları kazanmalarında yardımcı olmuştur. Bu yargı benim özelimde vücut bulmuyor. Rahmetli hocamız sn. Cengiz Bektaş da arkeoloji ile mimarlığı aynı cümlede kullanırdı.

Mimarlar odasının simgesi olan megaron hakkındaki bilgiye mimarlar nereden ulaşıyor sizce?  Arkeoloji dünyasının yaptığı çalışmalar meşakkatli bir süreç içerir, gerçekten bu meşakkati anlamak için herhangi bir antik kent kazı çalışmasında aktif bir gün geçirmeniz bu çalışmaların değerini anlamanıza yetecektir. Arkeoloji camiası bu çalışmalarını yayınlarlar ve biz mimarların felsefik altyapılarımızı inşa etmemizde azımsanmayacak derecede yardımcı bir görev üstlenirler. Buna karşılık mimarlık dünyası, bu çalışmalar üzerine kendi çalışmalarını inşa ederler, süreci geliştirerek arkeoloji dünyasına geri bildirimde bulunurlar. Bu karşılıklı yardım ve gelişim sürecidir.

Bergama Antik Kenti - Arkeoloji
Bergama Antik Kenti

Önerim :

Bir mimar olarak arkeoloji bilim dalını çok önemsiyorum ve önerim ilk okul müfredatında, çocuklarımızın frekansına uyarlanmış bir arkeoloji dersinin eklenmesidir. Bu o kadar ciddi bir konudur ki çocuklarımızın zihin dünyalarını inşa sürecinde, onları besleyen ana damarlardan biri olacaktır. Müzik dersi ne kadar mühim ise arkeolojinin ilk okul müfredatında yer alması bir o kadar mühim ve hayatidir. Bir kişinin üzerinde yaşadığı vatan toprağına aidiyet duygusu geliştirmesi buna bağlıdır. Tarih dersi bu ihtiyacı karşılayamaz, bir gencin bir medeniyetin kronolojik tarih sıralamasında hangi aralıkta bulunduğunu bilmesi o medeniyet hakkında fikir sahibi olduğu anlamına gelmez. Parşömen kağıdını ortaya çıkaran medeniyet hakkında bilgi sahibi olmamız ve bu kağıdın nasıl ortaya çıktığını bilmemiz bize bu toprakların nasıl bir ruh taşıdığı hakkında fikir verir. Bu fikir hiç umulmadık bir zaman ve durumda size ilham kaynağı olabilir.

Medeniyetler tarihini okuduğumuzda, aynı olayların farklı zamanlarda yaşandığına sıkça tanık oluruz. Buradan hareketle geçmiş medeniyetler ve ortaya koydukları yaşam, yemek, sanat, mimari, düşün yapısı gibi birçok konu başlığı hakkında doğru fikirlere sahip olmamız, bugünkü yaşantımızı şekillendirmede, ciddi bir bilgi birikimine sahip olarak hareket etmemize yardımcı olur.

Bahsetmiş olduğum konulara katkılarından dolayı TRT 2’ye ‘’ Anadolu Arkeolojisi ‘’ ve ‘’ Müzelerin Yıldızları ‘’ programlarını yaptığı için teşekkürü bir borç bilirim.

SaltideaS

Hayatın muhteşem üçlüsü gezmek, yemek ve sanat üzerine düşüncelerimi ufak ufak notlar halinde tutarken bunları sizlerle de paylaşmak istedim. (Bunların dışındaki kavrayışlarımı Blog bölümünde bulabilirsiniz.) Yaklaşık 15 senedir mutfakla çok yakın bir ilişki içindeyim, her fırsat olduğunda doğada kaybolmayı çok severim ve mesleğimin de katkısı ile sanatla organik bir bağ içindeyim. Bu sitede dijital bir kütüphane inşa etmek arzusu taşıyorum. Sadece ben değil sizler de birçok konu üzerinde fikirlerinizi paylaşabilir ve etkileşime geçebilirsiniz. Fikirler ne kadar duru ise bir o kadar fark yaratır, bu düşünce tarzının hayatlarımıza yansıması için saltideas.com'u kurdum. Afiyet Olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir