Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

Mimarlık öğrencilerinin okuması gereken kitaplar diye bir başlığa neden ihtiyaç duyuyoruz? Hazır olanı almak varken neden almayalım ki durumu bizi cezbediyor öyleyse buyurun mimarlık öğrencilerinin okuması gereken kitaplar listemiz aşağıda ama önce dikkatinizi bir yöne çekmeliyim.

Okumak fiili ile aranızdaki bağ ne kadar güçlü ise dimağınız o denli canlı ve hareketlidir. Bir insan ne kadar bilebilir? Bu sorunun genel cevabı okuyup araştırdığı ve gördüğü kadar değil midir? Düşünmek fiilinin besleyicisi olan okumak size çok farklı hayat kavrayışları kazandırır. Çalışmalar gösteriyor ki okumak ve yazmak yaşlılığı geciktirerek, Alzheimer hastalığına karşı bir kalkan görevi görüyorlar. Beyinin kendi haline bırakılmadığı bedenler uzun yaşar, fiziksel olmasa da fikri açıdan uzun yaşarlar.

Bilmediğimiz bir konu ile karşılaştığımızda yaptığımız ilk araştırma eylemi çok önemlidir. Bundan daha önemlisi ise ihtiyaç olmadığı zamanda bir bilgiyi yedeğimize almak ve ihtiyaç halinde onu geri çağırdığımızda yanında benliğimize ait bir yorumla beraber gelmesidir. İşte o yanında gelen yorum bizim tasarımlarımızda özgünlük faktörü dediğimiz ‘’ X ‘’ maddesidir.

Bunları size okulda öğretemezler.

Evet bunu size okulda veremezler. Bilmediğiniz bir konuyu araştırdığınızda başkalarının yaklaşımları ile karşılaşır ve tasarıma o şekilde başlarsınız fakat bu süreçte ortaya çıkan tasarım ne kadar size ait olur? Beyin çalışma sürecini hiç sonlandırmayan bir mucizedir, farklı frekans aralıklarında yoğun veya yoğun olmayan şekilde hep aktiftir. Tasarımlarımızın bize ait olabilmesi için benlik süzgecinden geçmiş fikirler olması çok önemlidir. Bunu yapabilmenin en temel yolu benlik hibenizi doldurmak, doldururken seçici olmak ve kendinizi zorlamamak, bunun doğal bir süreç içinde gerçekleşiyor olması çok önemlidir. Aksi halde beyin bunu size yapılan bir baskı hali olarak algılayarak bir savunma psikolojisi geliştirerek sizin bu baskıdan en az zararı almanız için o almak istediklerinizi görmezden gelecektir. Bunu birçok kez deneyimlemişsinizdir zorla öğrenmek istediğiniz bir şeyi bir türlü öğrenmezken, bir gün hiç farkında değilken otobüs beklerken o bilgiler matrix ekranı gibi beyninizin arka planında akmaya başlar.

Peki nasıl hareket etmeliyiz?

Bu durum parmak izi gibi size özgü olsa da size önerebileceğim bir yöntemim var. 3’te 1’lik dediğim bu yöntemde okuduğunuz üç kitaptan biri mesleğiniz ile ilgili olmalıdır. Kendinizi hiç zorlamadan, bir kaygı durumu oluşturmadan istediğinizi alabileceksiniz ve gerçekten keyif alacaksınız. Unutmayın biz kendi zihin dünyamızı inşa etmek için yola çıkıyoruz. Yöntemi de öğrendiğimize göre mimarlık öğrencilerinin okuması gereken kitaplar listemize göz atabiliriz.

Bu liste hazırlanırken kitaplardan ziyade başlıklar önemli tutulmuştur. Kitaplar bir öneridir, başlıklar ise gerekliliktir. Başlıklar ve kitaplar arttırılabilir, çeşitlendirilebilir.

Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

  • Felsefe
  • Arkeoloji
  • Mitoloji
  • Kültür tarihi
  • Sanat tarihi
  • Sosyoloji
  • Mimarlık
  • Restorasyon
FELSEFE
Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

“Benzer insanların”, yüzeysel bilgilerin geçerli olduğu çağımızda, “3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır” diyen Goethe’nin günübirlik insanlarından olmama yolunda ciddi bir adım.
15. yaşgününü kutlamaya hazırlanan Sofi, bir gün posta kutusunda “Kimsin” yazılı bir not bulur. Bu sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmuş soruları ve cevapları, sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder, Umberto Eco’nun “Gülün Adı”nda Ortaçağ teolojisini romanlaştırma gücünü bu kitabında felsefede gösteriyor.

ARKEOLOJİ

Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

Ülkemizin önde gelen arkeologlarından Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, 50 Soruda arkeoloji’de, arkeoloji biliminin mutfağına mercek tutarken, bu bilimin, biyoloji ve jeolojiyle birlikte, insanlığın düşünce sistemine zamanın derinliği ve evrim olgularını kazandırmış olmasını da vurguluyor. Yazarın, 2,5 milyon yıl öncesinden günümüze uzanan zaman diliminde, insanoğlunun dünya üzerinde bıraktığı tüm kültürel izlerle ilgilenen arkeoloji bilimine dair doyurucu bir kapsam sunuyor.

MİTOLOJİ

Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

Troya Savaşı, Oidipus’un yazgısından kaçışı, İason’un altın postu arayışı, Theseus’un Girit boğasını öldürüşü, Zeus’un kuğu kılığına girmesi, Aeneas’ın Roma kentini kurması… Bunlar ve diğer klasik mitler genellikle karşımıza ayrı ayrı öyküler olarak çıkar, fakat hepsi bir araya gelince, efsanevi savaşları, garip dönüşümleri, ölümsüz kahramanları ve neredeyse her şeye gücü yeten tanrıları konu alan tek bir uzun öykü, okura son derece gerçekçi gelen bir fantezi dünyası oluşturur. Yunan ve Roma Mitolojisi hem klasik mitolojiyi yeni okumaya başlayanlara hem de bu fantezi dünyasına ait öyküleri okumaya doyamayanlara yeni bakış açıları sunuyor.

Mitoloji bilmeyen mimar, mimarlık tarihini kavrayamaz. Bu kadar antik kent mimarisi mitoloji üzerine kurulmuştur. Ben mitoloji dersini sn. hocam Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI’dan almıştım kendisine buradan teşekkür etmek isterim.

KÜLTÜR TARİHİ

Arkeolojinin babası Ekrem Akurgal, vasiyetinde büyük Hitit Kralı Hattuşili’den esinlenerek eşi Meral Akurgal’a şu sözlerle seslenmiştir:


“Huzur ve mutluluk içinde süren yaşamım uzak olmayan bir günde doğal olarak son
bulacaktır. Bu nedenle Hitit Kralı Hattuşili’nin vasiyetnamesinden esinlenerek sevgili eşim
Meral Akurgal’a şimdiden sesleniyorum: Cesedimi yıkat, gerektiği gibi! Beni göğsüne bastır
ve göğsünde tutarak toprağa göm!”

Bu “Anadolu Kültür Tarihi başlıklı” kitap, Ekrem Akurgal’ın 60 yılı aşkın süreyle, yabancı dillerde Avrupa’da yayınlanmış olan araştırmalarının sonuçlarını ana çizgileriyle vermektedir.

SANAT TARİHİ

Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

Bir ülke kültürü, sanat eserinde,kendi somut biçimini bulur. Bu bakımdan sanat eserleri, ulusların düşünce hayatının, görülür anıtları olduğu gibi, bir ülkede yaşayan toplum varlığının da inkar edilemez delilleridir… Tarihlerinde sanat eserlerinden yoksun toplumlar, egemen devlet olarak devamlı yaşama şansına sahip olmamaktadırlar. Sanat kültürü zengin bir geçmişi olan uluslar ise, kendi egemen devletlerine sahip oldukları gibi, egemen yaşama gücünü de kaybetmiyorlar…
Sanat eserinin içinde doğduğu kültürün oluşmasında başka kültürlerin payı vardır. Bu açıdan yapılan gözlemler, sanatın sınırlar aşıcı karakterde olduğunu göstermektedir. Komşu, hatta uzak kültürlerin, bir ülke sanatındaki katkısı çok yönlüdür… Bu gerçekler, sanat kültürünün uluslararası bir dokudan oluştuğu görüşünü kanıtlar…
Sanat eserinin incelenmesi, hem genişliğine, hem derinliğine bir araştırma gerektirmektedir. Bu genişlik dünyanın bütün yüzeyi, derinliği de tarihin geçmiş yüzyıllarıdır… Onun içindir ki, dünya sanat tarihine yönelme, sanat kültürünün tanınmasında tek yoldur.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji kelimesi, ilk defa Fransız düşünür Auguste Comte tarafından 19. yüzyılda kullanıldı.

Sosyolojinin konusu, sosyal olaylar ve sosyal varlıklardır. Sosyal varlıkların en önemlilerinden ve şüphesiz en süreklilerinden biri ise toplumdur.

Bu kitap, bir öğretim yöntemiyle hazırlanmış ve konular, mümkün olduğunca bu yönteme uygun olarak ele alınmıştır. Daha önceki çalışmalarımdan yararlanarak hazırladığım bu kitapta, okuyucunun gerekli sosyolojik bir alt yapıya sahip olması, sosyolojik tartışmalar ve aşırı sosyal içerikli görüşlerle ilgili bilgi sahibi olması hedeflenmiştir. Sosyoloji konusunda merak sahibi kişiler, burada, genel sosyoloji bilgilerini bulabileceği gibi, grup-birey ilişkisi, gruplar arası çatışma gibi konular hakkında da bilgi edinebilecektir.

Bir cümle ile ifade edilecek olursa bu kitap, sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışından günümüze kadar geçirdiği serüveni anlatmaktadır.

MİMARLIK

Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

Bu kitapta, mimarlık tarihinin belki de en güçlü yazarlarından biri, mimar Adolf Loos olanca dürüstlüğüyle yaşadığı mesleğini tanıtıyor. Loos’un mimarlık üstüne yazdıklarının büyük bölümünü biraya getiren bu derlemenin önemi ancak okunduktan sonra anlaşılabilecektir.

Bugüne kadar kulakta kulağa aktarılarak tanınan Adolf Loos artık “süsleme suçtur” demeyecek dilimizde: en ünlü yazılarından “Süsleme ve Suç”, ilk yayınlanışından nerdeyse yüz yıl sonra, ülkemizde ilk kez yayınlanıyor.

“Mies van der Roche ve Le Corbusier gibi mimarlar yalınlığı ve denetimli lüksü ondan öğrendiler”.

RESTORASYON

Mimarlık Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

Koruma düşüncesinin kuramsal temeli ve korunacak değerlere ilişkin ölçütlerle başlayan kitap, anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler, restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar, restorasyon projesinin hazırlanması ve restorasyon tekniklerinin yanısıra koruma anlayışı ve kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenme ve yasalara da yer veriyor. Carta del Restauro, Venedik Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi, Washington Tüzüğü, Arkeolojik Mirasın Yönetimi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 378 Sayılı İlke Kararı, Sualtı Kültür Mirasının Korunması ve Yönetimi ile İlgili Tüzük, Ahşap Tarihi Yapıların Korunması için İlkeler ve Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü’nü de içeriyor.

Günübirlik insan olmamak mücadele ve öngörü ister. Bu yetileri kazanmak için düşün yapısının geliştirilmesi elzemdir. Nasıl düşünmesi gerektiğini bilen kişi hayatını bilinçli yaşar ve özgün tasarımlar ortaya koymak için sağlam bir adım atmış olur. Size tavsiyem kolay ve ilk akla gelenden hep kaçının fakat onları yok saymayın.

Mimarlık Öğrencileri İçin Tavsiyeler

SaltideaS

Hayatın muhteşem üçlüsü gezmek, yemek ve sanat üzerine düşüncelerimi ufak ufak notlar halinde tutarken bunları sizlerle de paylaşmak istedim. (Bunların dışındaki kavrayışlarımı Blog bölümünde bulabilirsiniz.) Yaklaşık 15 senedir mutfakla çok yakın bir ilişki içindeyim, her fırsat olduğunda doğada kaybolmayı çok severim ve mesleğimin de katkısı ile sanatla organik bir bağ içindeyim. Bu sitede dijital bir kütüphane inşa etmek arzusu taşıyorum. Sadece ben değil sizler de birçok konu üzerinde fikirlerinizi paylaşabilir ve etkileşime geçebilirsiniz. Fikirler ne kadar duru ise bir o kadar fark yaratır, bu düşünce tarzının hayatlarımıza yansıması için saltideas.com'u kurdum. Afiyet Olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir